WIE WIJ ZIJN

 • WIE WIJ ZIJN

 • Welkom bij Cooperation of Good

  Wij zijn bezig iets goeds op te zetten. Wij zijn een groeiende groep van mensen die anderen willen inspireren en uitdagen hun eigen kracht om goed te doen in te zetten. Wij brengen de ambities van bedrijven om in circulaire systemen te denken samen met consumenten koopkracht. Om producten en diensten op de markt te brengen die onze planeet niet verwoesten. Wij zijn Cooperation of Good.
  Wat wij doen is consumenten ondersteunen om hun koopkracht in te zetten om duurzame verandering te stimuleren. We bieden consumenten een platform om zelf aan te geven welke veranderingen ze in het producten aanbod van bedrijven verwachten. Het gaat om invloed uit oefenen.

  Wat we daarnaast doen is bedrijven ondersteunen bij het zichtbaar maken van hun mogelijkheden om duurzame producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. En ervoor te zorgen dat de mogelijkheid om dit bij herhaling zelf te doen in hun DNA verankerd wordt. En daarbij kunnen we u hulp gebruiken om hier en daar focus te kunnen geven.

 • Over de Cooperation of Good

  Wij zijn een – nu nog kleine – groep van mensen die zijn geinspireerd door het circulaire denken. We hebben gewerkt met o.m. Michael Braungart die aan de wieg stond van de Cradle-to-Cradle filosofie. Dit hebben we toepasbaar gemaakt bij Philips en deze ervaring zetten we nu in om diverse bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen van duurzame producten.

  We zien dat consumenten met hun koopkracht de sleutel in handen hebben om deze ontwikkeling te versnellen. Want we denken dat consumenten belang hechten aan een gezonde leefomgeving, ook op lange termijn.

 • Wat is een circulaire economie

  Een circulaire economie is een economie de zich houdt aan de wetten van de natuur en ecosystemen nabootst.
  Onze huidige economie gaat uit van een lineair model, waar we grondstoffen delven, producten maken om ze vervolgens te dumpen of te verbranden als afval. Dit systeem put de aarde uit omdat onze grondstofvoorraad nu eenmaal eindig is.
  In de natuur bestaat afval niet. Daarom kunnen ecosystemen een inspiratiebron vormen voor innovatie van ons uiterst verspillende productie en consumptiemodel. In een circulaire economie gaan we voedingsstoffen, grondstoffen en energie in kringloopketens benutten. Alle reststoffen zijn weer voedingstoffen en alle materialen weer grondstoffen voor een nieuw product.

Stay connected with us!